Etik İlkelerimiz

Etik İlkelerimiz

Furcan Şirketler Grubu olarak; yasa ve şirket kurallarına uyumlu çalışmanın işimizin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. İlk kademe, orta kademe ve üst kademe yöneticilerimiz çalışanlarımıza kurum kültürümüzü aktarmayı temel ilke edinmişlerdir.

Tüm çalışanlarımızdan şirket değerlerine uygun, kültür bütünlüğü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri bekleriz.

Şirket içinde ve/veya dışında kanun, yönetmelik, prosedür, politika, talimat vs. düzenlemelere aykırı davranışlarda bulunan paydaşlarımız (çalışanlarımız, müşterilerimiz, pay sahipleri, tedarikçiler ve kurum dışındaki diğer ilişki içerisinde olduğumuz kişiler veya kurumlar) etik kurallara aykırı davranışlarda bulunulduğunda ya da bu tür bir durumdan şüphelenildiğinde konunun üst yönetime aktarılmasını kurum kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Bu noktada iletişimin gizlilik ilkesini temel almaktayız.

İlkelerimiz;

 • Dürüstlük ve şeffaflık,
  • Üstün iş ahlakı,
  • İş akışımız yürürlükteki kanunlara uymak,
  • Etik olmayan hiçbir ticari ve sosyal ilişkiye girmemek,
  • İnsana ve insan haklarına saygı,
  • Duyarlı ve hoşgörülü,
  • İnsan kaynaklarında fırsat ve cinsiyet eşitliği,
  • Kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık,
  • Çalışanlarımız görev ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları ve/veya üçüncü kişiler lehine ve/veya şirketlerimiz, aleyhinde menfaat temin edemez.