Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Sürdürülebilirliğimizin temelinde Türkiye ekonomisine, paydaşlarına, müşterilerine ve üyesi olduğumuz topluma değer üretmek ve katmaktır. Furcan Şirketler Grubu olarak; kısa, orta ve uzun vadeli büyüme stratejimizin temelinde bu değer yatmaktadır. Bir sürdürülebilirliği insan-doğa çelişkisine düşmeden doğanın bir parçası olan insanı temel almaktayız. Sunduğumuz hizmetlerin ve ülkemiz için ürettiğimiz değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyoruz.

Furcan Şirketler Grubu olarak; sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde çevreye, insana ve topluma duyarlılık, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılık, operasyonel mükemmellik ve müşteri memnuniyetine odaklanmak vardır.

Son iki üç yılda yaşadığımız pandemi dünyanın üretim-tüketim ve tedarik zincirinin yeniden kurgulanması gerekliliğini bize insanlık olarak öğretti. Bunun yanında son on yıldır yaşadığımız iklim krizleri sonuçlarını da unutmamak gerek. Özellikle hizmet verdiğimiz sektörlerde küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını yaşadık. Bu nokta da müşterilerimize yansımamasının en temelinde stok yönetimimizin ne kadar doğru olduğunun altını çizmek isteriz. Doğal olarak doğru tedarik zinciri yönetimi tüm paydaşlarımızda olduğu gibi grup şirketlerimiz de de hayati öneme sahiptir. Bu noktada hizmet ve servis akışlarımızın kesintiye uğramaması için yeniden gözden geçirmeleri şirketlerimizin gündemine aldık.

2007 yılında TÜSİAD ’ın imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) 10 ilkesine ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına uygun olarak ve yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ’ne ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) ilkelerine katkı sağlayan sürdürülebilirlik performansları ortaya koyarak her geçen yıl hedeflerimize daha fazla yaklaşmaya devam ediyoruz.

Bu vesile ile bizimle yol alan tüm kurumlara, paydaşlara, çalışma arkadaşlarıma ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan müşterilerimize saygılarımı sunarım.

 

Saygılarımızla
Hayrettin Bozan
Yönetim Kurulu Başkanı